هرس درختان در پاییز + راه ها و روش های اصولی

موضوعی بسیار حساس به نام هرس درختان در پاییز که امروزه به عنوان یک سوال خیلی مهم در بین افراد و کشاورزان بوده ولی متاسفانه یک منبع درستی در این زمینه وجود ندارد. با فرا رسیدن فصل پاییز، بسیاری از گیاهان دچار شوک تغییر فصل شده و نیاز به هرس کردن پیدا می کنند.همچنین درختان […]

واحد فروش